top of page

Midsommargårdens tre viktiga M - Möten, Mångfald och Möjligheter

Uppdaterat: 18 aug. 2023

Kultur och kreativitet - motorn för att människor ska växa och utvecklas.

Genom kultur möts vi på lika villkor och lär av varandra.


All verksamhet som Föreningen Midsommargården erbjuder, både i egen regi och i samarbete med andra, kopplas till föreningens stadgar, de strategiska målen och värdegrunden. Verksamheten utgår i första hand från huset, Midsommargården är platsen för möten kring kultur och bildning. Det är föreningens övertygelse att förändring sker genom möten mellan människor och därför ligger fokus för verksamheten på just möten. Med gemensamma kulturupplevelser som grund skapas förutsättningar för jämlika och sociala möten. På Midsommargården är det en självklarhet att integration är en ömsesidig process där alla lär av varandra genom att dela erfarenheter och upplevelser.


På Midsommargården anordnas studiecirkel i matlagning, stick-café och cykelkurs för asylsökande.


En plats att växa på

I scenkonsten som föreningen presenterar finns en närhet mellan artisterna och publiken. Gränser suddas ut och åskådarna bjuds in att vara delaktiga. Scenen kan vara det knarrande parkettgolvet i husets vackra samlingssal, den persiska mattan i replokalen, asfalten på Telefonplans torg eller barren i skogen. Vad har vi just upplevt och vad väckte det hos just mig? Åskådarna betraktar, berikar, samtalar och möts i stunden och den unika upplevelsen. Uttrycket är nära och intimt. Var och en bidrar med sin röst och sina tankar. Vänskaper gror och rum och sammanhang växer fram. Var och en av oss blir en del av något större.


Midsommargårdens scenutbud är rikt och erbjuds i varierande miljöer. På bilderna ser vi föreställningen "Björn" som spelades i Stora Salen och "Jag är som skogen fast annorlunda" som spelades i Gläntan i skogen.


Möten genom skapande

I Kreativt Kafé uppstår möten och samtal med skapandet i fokus och kaffe eller te i kopparna. Deltagarna skapar både kollektiva konstverk och egna föremål, prövar olika material och tekniker, alltid under ledning av en konstnär eller konsthantverkare. Samtalen har en naturlig källa – den skapandeprocess som de deltagande är involverade i. Deltagarna lär av varandra och utvecklas tillsammans. Med sig får de nya kunskaper, men också gemensamma upplevelser, minnen och nya berättelser. Ibland kan språket upplevas som ett hinder, men kanske ger då det konstnärliga uttrycket möjligheter som talar bortom språket. De kreativa mötesplatserna ger möjlighet att upptäcka något nytt och hitta ett sammanhang där en får landa och vara precis som en är.


Skapande förenar och bidrar till naturlig interaktion. Vårt Kreativa Kafé bjuder in till samtal men också till att sitta tyst bredvid varandra. Närhet och möten.


Midsommargården strävar efter att ha ett utbud för alla och att vara en plats dit alla känner sig välkomna. Bilderna är från vår segling för seniorer, från vår kreativa mötesplats StudioUng som riktar sig mot unga vuxna och från vårt kreativ kolla för barn mellan 10-15 år.

30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yorumlar


bottom of page