top of page

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med oss på Midsommargården bedriver Bilda folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

 

Läs mer om Bilda här.

Andra hemgårdar

Sveriges Hemgårdar är ett nätverk där Sveriges 10 hemgårdar är med. På hemgårdarna skapas möten mellan människor i alla åldrar, av olika nationalitet och med olika livserfarenhet och bakgrund. Hemgårdarna erbjuder kultur, gemenskap, kurser och kreativa aktiviteter. En hemgård är en plats där människor får chans att växa som individer och känna gemenskap. Förutom Midsommargården finns följande hemgårdar i Sverige:

Birkagården

Karlbergsvägen 86B,
113 35 Stockholm

Mer info: birkagarden.se

Mäster Olofsgården

Svartmangatan 6,
111 29 Stockholm

Mer info: masterolofsgarden.se

Skeppsholmsgården

Östra brobänken,
111 49  Stockholm

Mer info: skeppsholmsgarden.se

Timmermansgården

Timmermansgatan 46-48,
118 55 Stockholm

Mer info: timmermansgarden.se

Södergården

Götgatan 37,
116 21 Stockholm

Mer info: sodergarden.org

Fyrisgården i Uppsala

Svartbäcksgatan 58
753 33 Uppsala

Mer info: fyrisgarden.se

Hemgården i Lund

Kiliansgatan 11

223 50 Lund

Mer info: hemgarden.org

Hemgården i Norrköping

Saltängsgatan 7 

602 22 Norrköping

Mer info: hemgarden.com

Hemgården i Borås

Österlånggatan 57
50337 Borås

Mer info: hemgarden.nu

bottom of page