top of page

خانه باز

ÖPPET.png

چهارشنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 برای هرکسی که مایل به دیدن / رزرو محل ما باشد آماده است. ما تا سالن بزرگمان که 140 نفر گنجایش دارد، اتاقی برای جلسات کوچک برای 5-10 نفر داریم. می توانید به طور منظم یا موقت اجاره کنید.  درباره محل ما بیشتر بخوانید  یا چهارشنبه بیایید و ما بیشتر به شما خواهیم گفت.

اولین خانه باز برای ترم: 26 ژانویه 2022.


ساعات کاری منحرف در پاییز: در تعطیلات ورزشی در 2 مارس، در تعطیلات عید پاک در 13 آوریل و در 15 ژوئن، خانه باز ممنوع است. 


آخرین خانه باز برای ترم بهار 2022: 22 ژوئن.

اولین خانه باز برای ترم اسب 2022: 17 اوت.

برای سوالات، با ما تماس بگیرید
hej@midsommargarden.se

FORENINGEN-MIDDS-LOGO-3272-o-137-rOd.png
bottom of page