top of page

L'association Midsommargårdens Styrelse

image1-2.jpeg
Maja Heuring

Président

"Depuis que j'habite à Midsommarkransen, Midsommargården est ma maison de la culture locale. C'est une activité impressionnante qui se déroule ici, pour tant de gens. Je considère comme une mission honorable de participer au développement de cette activité."

torvald.png
Torvald Olsson-Sundelin

Membre ordinaire

"J'ai choisi de m'impliquer à Midsommargården quand on m'a dit qu'il y avait un risque de fermeture. Je le savais bien car j'avais déjà travaillé dans la région et avec un soutien culturel pour les fermes et les salles de réunion. J'aime l'idée de la ferme comme lieu de rencontre de la culture, des associations, des fêtes et des personnes de tous âges."

image1.jpeg
Anna-Karin Hagberg

Sekreterare

"Jag engagerar mig i föreningen för att jag tycker att Midsommargården är den ultimata platsen för oväntade, givande och underbara möten som sätter guldkant på tillvaron. Till en sådan plats vill jag gärna göra vad jag kan för att bidra!"

_DSC1666.jpg
Johan Stigholt

Ordinarie Ledamot

"Jag har valt att engagera mig i Föreningen Midsommargårdens verksamhet då jag, genom mitt arbete på Stadsmuséet, kommit i kontakt med många ungdomar runt om i Stockholm och sett skillnaden i ungdomars förutsättningar. Midsommargården är en plats där dessa skillnader kan utjämnas genom att människor med olika bakgrund möts och utvecklas tillsammans."

image.png.jpeg
Karin Palmer

La caissière

"J'ai participé à diverses activités à Midsommargården et j'ai découvert quel programme fantastique il y a, et ce qui est fait pour amener les gens à se rencontrer et à socialiser au-delà des frontières ! Faire partie du conseil d'administration est une grande faveur et je veux contribuer avec ce que je peux pour développer et soutenir l'entreprise."

"Jag har deltagit i olika aktiviteter på Midsommargården och upptäckt vilket fantastiskt program som finns, och vad som görs för att få människor att mötas och umgås över alla gränser! Att vara en del av styrelsen känns som en stor ynnest och jag vill bidra med vad jag kan för att utveckla och stödja verksamheten."

203705.jpg
Munira Oduola

Ordinarie Ledamot

"Jag har valt att engagera mig i föreningen för att Midsommargården är en sådan otrolig mötesplats som jag önskar att fler ska upptäcka! Här händer ständigt nya och spännande aktiviteter som inkluderar alla oavsett ålder och bakgrund."

20240603_192814.jpg
Hanna Schubert

secrétaire

"Je m'implique dans Midsommargården parce que l'implication et l'organisation locales sont si importantes. Et amusant !"

.

Årsmöte2023
bottom of page