top of page

Stiftelsen Midsommargården

Stiftelsen Midsommargården bildades 1946 av LM Ericsson. Därefter bedrev stiftelsen egen hemgårdsverksamhet fram till 2013 i Midsommargårdens lokaler.

 

Stadgarna för stiftelsen ändrades till viss del 2020 men inriktningen är fortfarande att stiftelsen ska bedriva hemgårdsverksamhet i Midsommarkransen och angränsande stadsdelar, det vill säga inom samma område som nuvarande stadsdelsnämnds. Inriktningen ska vara kultur och fortbildning, se nedan.

 

Det innebär att stiftelsen kan uppdra åt annan att utföra hemgårdverksamhet. Delar av Föreningen Midsommargårdens verksamhet drivs på uppdrag av Stiftelsen Midsommargården. 

Stiftelsens nuvarande styrelse består av fem ledamöter:

Lena Thalin - ordförande och föreståndare

Carita Stenbacka Tenezakis

Gunilla Schöldström

Miguel Fredriksson

Göran Aspgren

För verksamhetsåret 2021/2022 kommer stiftelsen bedriva verksamhet genom

  1. Föreningen Midsommargården med inriktning mot barn och ungdom under två eftermiddagar per vecka samt under skolloven
     

  2. Med en försöksverksamhet kallad ”Hemgård på Nätet”

Utdrag ur stiftelses stadgar, den så kallade ändamålsparagrafen:

 

§ 1

Stiftelsen Midsommargården har till ändamål att inom Midsommarkransen och angränsande stadsdelar verka för gemenskap och förståelse mellan människor, tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden, livsintressen och åldrar, samt befordra den enskildes personliga utveckling. I sådant syfte skall stiftelsen främja vård och uppfostran av barn, bereda undervisning och utbildning samt i övrigt bedriva kulturell och social verksamhet.

Stiftelsen skall anordna en hemgård för att där i olika verksamhetsformer förverkliga sitt syfte, exempelvis genom barnträdgårds- och ungdomsverksamhet, grupp- och föreningsverksamhet samt folkbildningsarbete av olika slag, såsom biblioteksverksamhet, föredrag, kurser, studiecirklar med mera

Stiftelsen skall i sin verksamhet giva akt på och ledas av behovet och förutsättningarna hos befolkningen i Midsommarkransen och angränsande stadsdelar samt eftersträva att bland denna befolkning så långt som möjligt förverkliga stiftelsens ändamål.

FORENINGEN-MIDDS-LOGO-3272-o-137-rOd.png
bottom of page