top of page
Tryggatttalajunior.PNG

– Retorikskola
Trygg att tala Junior

Trygg att tala Junior håller Retoriklekis och Retorikskola för barn och unga

6 - 13 år! Torsdagar i Stora källarsalen på Midsommargården. 

 

Ordet retorik kommer från grekiskan och betyder “Läran om talekonsten”.

 

I Trygg att talas juniorkurser lär vi oss i ett litet och positivt format att tala tryggt inför våra kompisar i gruppen. Vi skapar berättelser tillsammans, bygger upp vårt ordförråd och tränar på att samarbeta genom att kommunicera.

 

Vår övertygelse är att retoriklek hjälper barn och ungdomar att samarbeta, lösa konflikter, våga uttrycka sin åsikt och dela med sig av sina erfarenheter - kort sagt att stärka sin kommunikativa och sociala förmåga.

 

Vi som leder Trygg att tala Junior har gedigen utbildning inom våra respektive områden som retorikkonsult och logoped. Vi har också lång erfarenhet av att leda barn och ungdomar och av att själva stå på scenen som föreläsare och talare. Vi hämtar inspiration och metoder från retorik, röst- och språklek, improvisationsteater, pedagogik och psykologi. 

Trygg att tala HEMSIDA

Instagram: @logoped.mia.backlin

JuliaMia-webbupplösning.png

Välkommen att kontakta kursledare

mia@asplundochbacklin.com vid frågor!

bottom of page