top of page

MedVän FAQ

hand1.png

Vad är MedVän?

MedVän är ett projekt där nyetablerade och etablerade i Stockholm matchas som vänner utifrån gemensamma intressen. Projektet genomförs tillsammans med och genom stöd av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Som deltagare i MedVän kommer du få ta del av flera roliga aktiviteter runt hela Stockholm. Alla aktiviteter som vi gör i projektet är gratis för dig som deltar

Varför genomförs projektet?

Projektet har som mål att skapa ett öppet och jämlikt samhälle i Stockholm där nyetablerade känner sig mottagna och välkomna, och där vi möter varandra på lika villkor och med öppen nyfikenhet och intresse. En grundbult för inkludering är personliga möten och relationer - vi vill därför skapa vägar för människor att mötas och bygga nya vänskaper.

Vad vinner jag av att vara med i projektet?

Genom MedVän får du inte bara en vän att dela nya upplevelser med, men även ett socialt kontext tillsammans med andra vänpar. Du får också chans att upptäcka nya delar av Stockholm, som även du som etablerad kanske inte fått möjlighet att göra på egen hand!

Vad önskar vi att du ska få ut av att vara med i projektet?

Vi hoppas självklart att ni som är med i projektet ska få vänskaper som håller även efter avslutad projektperiod. I projektet arbetar vi med regelbundna möten och möjligheter för er att lära känna varandra, antingen på egen hand eller tillsammans med andra vänpar i grupp. Vi önskar även att ni ska känna att ni får ny tillgång till staden och till Midsommargården.

Hur skiljer sig MedVän från andra matchningsprojekt?

Ett sätt som MedVän skiljer sig är att vi arbetar med jämlika möten mellan människor, som bygger på gemensam vilja att lära känna nya människor. I projektet är alla jämlikar och deltar på samma premisser. I projektet är även kulturen en viktig komponent för att skapa vänskaper mellan deltagarna och därför genomför vi i projektet löpande aktiviteter dit du som deltagare bjuds in. Du får då chans att umgås med andra deltagare som har vänmatchats i projektet, och blir genom det del av ett kontext där du kan vinna ännu fler nya vänskaper.

Vad för sorts aktiviteter är det och när är de?

Vi kommer genomföra flera olika sorters aktiviteter i projektet; allt ifrån att gå på föreställningar, att åka och paddla eller segla till att gå på guidade turer etc. Vi genomför minst 20 aktiviteter om året, så minst 10 aktiviteter genomförs under det halvår som du är med i projektet. Aktiviteterna sker på kvällar och helger, så att det ska vara möjligt för så många som möjligt att medverka.

Vad krävs av mig som deltagare?

Inte mycket! Du måste medverka på en matchningsträff för att vara med i projektet. Alla aktiviteter är sedan valfria för vänparen, även om vi hoppas att så många som möjligt vill vara med. Vi vill dock att ni svarar på mail eller meddelanden så att vi håller kontakt under det halvår som du är med i projektet. Ni får också gärna skicka bilder på vad ni gör, eller uppdatera oss med meddelanden. VI delar gärna er vänskap i sociala medier, så skriv om det inte är okej.

Jag funderar på att anmäla mig men vet inte om jag har tid. Hur mycket tid krävs för att engagera sig i MedVän?

Av dig som deltagare krävs inget större åtagande än att medverka på matchningsträffen. I projektet arrangerar vi i snitt två aktiviteter i månaden, och det vore såklart roligt om du ville medverka på dessa tillsammans med din MedVän. Ni får dessutom gärna träffas på egen hand, så att vänskapen utvecklas.

Hand medvan.png
bottom of page